Talous

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat hyvä talousjohtaminen sekä kilpailukykyinen ja kannattava liiketoiminta.

Asiakkaita palvelevien investointien rahoitus on mahdollista kilpailukykyisellä ja kannattavalla liiketoiminnalla. Toimimalla laadukkaasti VR Groupin talousjohtamisen strategian mukaisesti luomme liiketoimintojen kanssa kannattavaa kasvua. Vahva tase sekä kasvun kautta saatava tulorahoitusvirta luovat hyvän pohjan mittaville investoinneille. VR Group on muun muassa hankkinut parin vuosikymmenen aikana uutta kalustoa noin miljardilla eurolla.

VR Groupin talouden ja rahoituksen tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä riskienhallinta on määritelty toimintaohjeissa. Olemme järjestäneet rahoitusomaisuuden hoidon tuottavalla ja likvidillä tavalla sekä alhaisella riskitasolla.

VR Group veronmaksajana

VR Group on merkittävä veronmaksaja Suomessa. Kaikki VR-konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa ja lakisääteiset maksunsa kunkin yhtiön kotimaan määräysten mukaisesti.